Прѣния

Прѣние(произнесено Прение) е с етимология от старобълг. прѣние от гл. прѣти, пьрѭ „споря“.

Categories

Проблеми и бъгове

Помогнете за откриването на проблеми в сайта.

0 thread
0 Message

0 thread
0 Message

Идеи и предложения

Помогнете за развитието на сайта като споделите вашите идеи и съвети.

0 thread
0 Message

0 thread
0 Message

Всичко останало

0 thread
0 Message

0 thread
0 Message