Квантов Преход

Квантов Преход

http://www.kvantov-prehod.org/

"Квантов преход" е седмичник, който акцентира върху ролята на новите закономерности и ценности, на новия тип морал, който е значително по-висок от ширящия се в обществото ни в момента. Вестникът е правоприемник на в. "Родово имение" и съдържа теми от областта на философия, психология, екология, история, езотерика, нови достижения на науката и други.

No ratings yet - be the first to rate this.