Public Republic

Public Republic

http://www.public-republic.com/

Public Republic е място за свободно общуване и изява на творци от различни области на изкуството, на изкушени от словото естети и просто читатели. Public Republic създава модерна културна платформа, обърната към литературата, музиката, фотографията, изящните изкуства, като същевременно запазва чувствителен усета си към актуалната житейска събитийност.

No ratings yet - be the first to rate this.