Портал за култура, изкуство и общество

Портал за култура, изкуство и общество

http://kultura.bg/web/

Порталът Култура.бг е свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат, което си поставя следните цели: - да предлага компетентен, но не и свръхспециализиран поглед, интересен единствено за академичната аудитория; - да не налага някаква единствено възможна и валидна гледна точка, а да отстоява идеята, че културата е съобщност на ценности и идеи; - да съвместява българската и глобалната гледна точка, надмогвайки културната самозатвореност;

No ratings yet - be the first to rate this.