Изкуство и Хоби

Submit a website

Public Republic

Public Republic

Public Republic е място за свободно общуване и изява на творци от различни области на изкуството, на изкушени от словото естети и просто читатели. Public Republic създава модерна културна платформа, обърната към литературата, музиката, фотографията, изящните изкуства, като същевременно запазва чувствителен усета си към актуалната житейска събитийност.
Галерия в стихове

Галерия в стихове

Стихове, есета, картини.
Портал за култура, изкуство и общество

Портал за култура, изкуство и общество

Порталът Култура.бг е свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат, което си поставя следните цели: - да предлага компетентен, но не и свръхспециализиран поглед, интересен единствено за академичната аудитория; - да не налага някаква единствено възможна и валидна гледна точка, а да отстоява идеята, че културата е съобщност на ценности и идеи; - да съвместява българската и глобалната гледна точка, надмогвайки културната самозатвореност;