Фондация БГ Развитие

Фондация БГ Развитие

http://bgrazvitie.eu/

Фондация "БГ Развитие” е катализатор на социалната промяна и допринася за подобряване качеството на живот на българите чрез създаване на виртуални информационни хранилища, синтезиращи и популяризиращи паметниците на културното наследство, природните и духовни забележителности, бит, култура, фолклор, традиции и изкуство; възобновявайки и продължавайки българските традиции.

No ratings yet - be the first to rate this.