Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“

Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“

http://inso.bg/

Институтът за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“ е институт по социология, пазител на архива на Иван Хаджийски, наследник на дейността на Научноизследователския институт за младежта. Институтът представлява водещо научно звено, свързано с името на дългогодишния председател на специализирания научен съвет по политология проф. Петър-Емил Митев.

No ratings yet - be the first to rate this.