Сдружение „Школа за демокрация“

Сдружение „Школа за демокрация“

http://www.schoolfordemocracybg.org/

Сдружение „Школа за демокрация“ е неправителствена организация, обединяваща хора с интереси в областта на политиката, правото, философията, науката и изкуството, в името на реализирането и популяризирането на идеи, водещи към повишаване на демократичната култура на българското общество; формиране и укрепване на гражданското, както и на социално и екологично самосъзнание на младите хора в България.

No ratings yet - be the first to rate this.

Add a comment