Организации и институции

Submit a website

Фондация БГ Развитие

Фондация БГ Развитие

Фондация "БГ Развитие” е катализатор на социалната промяна и допринася за подобряване качеството на живот на българите чрез създаване на виртуални информационни хранилища, синтезиращи и популяризиращи паметниците на културното наследство, природните и духовни забележителности, бит, култура, фолклор, традиции и изкуство; възобновявайки и продължавайки българските традиции.
Сдружение „Избор за живот“

Сдружение „Избор за живот“

Сдружение „Избор за живот“ е нестопанска организация, създадена през 2013 г. Нашите основни цели са да информираме обществото за ценността на човешкия живот от момента на зачатието до смъртта, да помагаме на уязвимите, страдащите и техните близки да не вземат фатални решения, за които по-късно биха съжалявали.
Сдружение „Школа за демокрация“

Сдружение „Школа за демокрация“

Сдружение „Школа за демокрация“ е неправителствена организация, обединяваща хора с интереси в областта на политиката, правото, философията, науката и изкуството, в името на реализирането и популяризирането на идеи, водещи към повишаване на демократичната култура на българското общество; формиране и укрепване на гражданското, както и на социално и екологично самосъзнание на младите хора в България.
Виделей

Виделей

Фондация ВИДЕЛЕЙ подпомага развитието на духовната култура на обществото и изграждане на нравствени ценности.
Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“

Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“

Институтът за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“ е институт по социология, пазител на архива на Иван Хаджийски, наследник на дейността на Научноизследователския институт за младежта. Институтът представлява водещо научно звено, свързано с името на дългогодишния председател на специализирания научен съвет по политология проф. Петър-Емил Митев.
Изкуството да живееш

Изкуството да живееш

Oснована през 1981 г., фондация Изкуството да живееш е образователна и хуманитарна организация с идеална цел, която провежда програми в над 152 страни. Като неправителствена организация фондация Изкуството да живееш работи със специален консултативен статут към Икономическия съвет на ООН и сътрудничи със Световната здравна организация.