Българската древност

Българската древност

http://historicalcities.narod.ru/

Опознайте паметниците на българското минало Сайта има за цел да запознае посетителите с античните и средновековни български селища, укрепления и култови средища. Периода, който е обхванат се отнася е от древността до началото на българското Възраждане, тъй като е сравнително малко известен. Сайта има за цел не просто да съдържа сбирка от снимки на историческите забележителности на България, а да покаже и как хората са живели в миналото.

No ratings yet - be the first to rate this.