Училище в дома - асоциация за домашно образование

Училище в дома - асоциация за домашно образование

http://www.homeschoolingbg.com/

Днес, няма континент на земята, където да няма деца, обучавани в домашни условия от своите родители. Тенденцията родителите да поемат пълна отговорност за обучението на своите децата се засилва с всяка изминала година. Все повече родители осъзнават, че образованието и възпитанието на младото поколение е пряка отговорност, която лежи най-вече на техните плещи.

No ratings yet - be the first to rate this.