Езикознание

Submit a website

Български говори в Румъния

Български говори в Румъния

Засега Отвъддунавският електронен корпус открива достъп за работа с ограничен брой диалектни текстове. Текстовете ще продължат постепенно да се допълват, докато бъдат обнародвани всички налични материали за отвъддунавските български говори.