Flip

Flip

http://flip.bg/

Flip.bg е нов медиен проект, който има за цел да събере на едно място всички новини от множество електронни и печатни издания от България. Flip.bg демократизира медийното пространство и процесът на споделяне на информацията чрез принципите на избор, безпристрастност и бързина.

No ratings yet - be the first to rate this.