Българи - граждани за нацията

Българи - граждани за нацията

http://bolgari.net/

Искаме да помогнем на днешните българи в осъзнаването на своята идентичност, да ги подкрепим в стремленията да я отстояват в собствената си държава и навсякъде по света. Виждаме Българския път през третото хилядолетие като успешна мирна надпревара с останалите народи. И вярваме, че по този път ще съхраним и укрепваме забележителните ценности на Българщината, ще бъдем между тези, на които е съдено да оставят непреходни следи в бъдещата Човешка цивилизация.

No ratings yet - be the first to rate this.