Горичка

Горичка

http://gorichka.bg/

Горичка е инициатива за обучения, разговори и дебати за устойчиво бъдеще. Само с повече въпроси ще стигнем до повече отговори. За първи път сайтът на Горичка се появи на 15 септември 2006. Основатели на Горичка са Магдалена Малеева, Любомир Ноков и Александър Варов. В момента Горичка се управлява от съвет в същия състав плюс Велислава Попова и Йоанна Митова. Горичка обича промяната и новите предизвикателства.

No ratings yet - be the first to rate this.