Vegan Holistic

Vegan Holistic

http://veganholistic.com/

Вместо да гледаме на животните като на наша частна собственост или жертви, да погледнем на тях като на други индивиди и участници в играта на живота. Вместо да гледаме на храната като продукт и стока, да я видим като лекарство, което ни е дадено директно от природата, за да ни дава жизнена сила да бъдем активни участници в собствените си животи. Вместо формализирано и причинно-следствено мислене да имаме системно и холистично мислене, или както се пее в древния епос „Бхагавадгита“, в мъдрост живеят онези, които виждат себе си във всичко и всичко в себе си.

No ratings yet - be the first to rate this.