Хранене

Submit a website

Vegan Holistic

Vegan Holistic

Вместо да гледаме на животните като на наша частна собственост или жертви, да погледнем на тях като на други индивиди и участници в играта на живота. Вместо да гледаме на храната като продукт и стока, да я видим като лекарство, което ни е дадено директно от природата, за да ни дава жизнена сила да бъдем активни участници в собствените си животи. Вместо формализирано и причинно-следствено мислене да имаме системно и холистично мислене, или както се пее в древния епос „Бхагавадгита“, в мъдрост живеят онези, които виждат себе си във всичко и всичко в себе си.
Ековеге - екология, здраве и вегетарианство

Ековеге - екология, здраве и вегетарианство

Вегетарианството, производството на месо и опазването на околната среда са тясно свързани. Нужна е спешна помощ, с използване на всички възможни средства, за да спрем масовото унищожение на единствената планета, която имаме. Производството на месо и придобитият навик да се храним с него носят вина за безотговорното и напълно ненужно прахосване на природни ресурси и поголовно замърсяване на околната среда.
Българско Вегетарианско Общество

Българско Вегетарианско Общество

Неколцина приятели стигнахме до идеята, че е време да дадем тласък на вегетарианството като приложна идейност, създавайки сдружение, наречено Българско вегетарианско общество. Сдружението бе регистрирано в края на 2009 година с председател на Управителния съвет (УС) Полина Маринова и членове Явор Стоянов и Атанас Маринков. Основната ни цел е да работим за информираността на обществото по всички аспекти на вегетарианството и природосъобразния живот. Желанието ни е да обединим в една обща платформа различните течения във вегетарианството, защитавайки правата им и давайки глас на привържениците им.